Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Kaszycach

Nadanie imienia szkole

Utworzono dnia 28.03.2018

UROCZYSTA CHWILA NADANIA SZKOLE IMIENIA 
Uhonorowaniem wychowania patriotycznego młodzieży Szkoły Podstawowej w Kaszycach było nadanie imienia szkole dnia 10 listopada 2007 roku. Patronem szkoły został Pułkownik Czesław Mączyński Dowódca Obrony Lwowa z 1918 roku urodzony w Kaszycach. Z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Henryka Gradowskiego postać Czesława Mączyńskiego została ,,odkurzona ”z kart historii. Już w 1994 roku dyrektor szkoły nawiązał współpracę z Jackiem Milińskim, włączył się w pracę merytoryczną i wspomagającą czego efektem było wydanie książkowe monografii o życiu i działalności pułkownika Mączyńskiego. W szkole podjęto wiele przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych zmierzających do nadania szkole sztandaru i imienia. 
W 2000 roku dyrektor szkoły złożył wniosek do Zarządu Gminy Orły o nadanie imienia szkole brygadiera Czesława Mączyńskiego. 14 grudnia 2006 szkoła otrzymała pismo - Uchwałę Rady Gminy w Orłach nr XXXVI przez 325/06, która pozytywnie rozpatrzyła wniosek o nadanie imienia szkole.
Od tego momentu rozpoczęły się prace przygotowawcze - projekt sztandaru, praca nad programem artystycznym, plan uroczystości . W tym celu powołano Społeczny Komitet Na- dania Imienia Pułkownika Czesława Mączyńskiego, którego przewodniczącym został Wójt Gminy Orły mgr inż. Ryszard Cząstka, zastępcy: Władysław Szczygieł – radny, Jan Pączek - Starosta Przemyski, Stanisław Lepszy – Związek Lwowiaków. Członkami Komitetu zostali Maria Polehojko – Sołtys Wsi jak i Przewodnicząca Rady Rodziców, Nauczyciele Szkoły, rodzina pułkownika Czesława Mączyńskiego, ksiądz Wojciech Kisiel – proboszcz parafii, Janina Romaniak - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania Komitetu ustalono wzór i materiał na tablicę pamięci płk Czesława Mączyńskiego umieszczoną na budynku szkoły.  

Podczas zebrania Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną ustalono program uroczystości związanej z nadaniem imienia szkole. 10 listopada 2007 był dniem szczególnym dla uczniów szkoły, nauczycieli i całej Kaszyckiej społeczności, bowiem tego dnia szkoła otrzymała sztandar i imię swego rodaka, patrioty pułkownika Czesława Mączyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym w Kaszycach, podczas której poświęcono sztandar i ziemię z grobu pułkownika Czesława Mączyńskiego. Po raz pierwszy uczniowie szkoły odśpiewali Pieśń o Sztandarze autorstwa Stanisława Lorenowicza - współzałożyciela Dolnośląskiej Grupy Miłośników Ziemi Kaszyckiej: ,,Ty Orle leć aż do Lwowa, rozgłaszaj, że w Kaszycach sztandar ma szkoła”- z entuzjazmem i radością śpiewały dzieci. Po wyjściu z kościoła młodzież i zaproszeni goście na placu szkolnym odśpiewali hymn Polski. Dyrektor szkoły przywitał zebranych w budynku, po czym rodzice przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, ten zaś Samorządowi Uczniowskiemu. Po uroczystym ślubowaniu dokonano poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku szkolnym. 

Przekazanie Sztandaru przez Dyrektora Szkoły Samorządowi Uczniowskiemu.

Po tej części nastąpiło przejście do Domu Kultury w Kaszycach, gdzie nastąpiło przemówienie Dyrektora Szkoły, Starosty Przemyskiego, Wójta Gminy Orły, Kuratora Oświaty Macieja Karasińskiego członków rodziny patrona szkoły i zaproszonych gości. Następnie odbyło się tradycyjne wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru, program artystyczny uczniów; montaż słowno - muzyczny poświęcony pułkownikowi Czesławowi Mączyńskiemu i obrońcom Lwowa z 1918 r., któremu towarzyszyła kapela Fidelis pod kierownictwem Jana Nowakowskiego. Ogłoszono również wyniki konkursu historycznego o Pułkowniku oraz wystąpił Zespół Ludowy Kaszyczanie, którego członkami są dzieci uczęszczające do szkoły w Kaszycach. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaszycach podczas uroczystości nadania imienia szkole – część artystyczna poświęcona płk. Czesławowi Mączyńskiemu i obrońcom Lwowa z 1918 r.

Cała uroczystość napawała wzruszeniem zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli jak i rodzinę Czesława Mączyńskiego. Budynek szkolny, który istnieje w obecnym kształcie jest owocem pracy dyrektorów szkół jak i wielu pokoleń Kaszyckiej społeczności. 10 listopada 2007 r. niejako otrzymał ,,duszę” w postaci wielkiego patrona - rodaka, którego patriotyzm i poświęcenie jest godne naśladowania. Autor książki o pułkowniku Jacek Miliński pisze - …, sylwetkę brygadiera – dzielnego żołnierza, polityka, ale przede wszystkim wybitnego patrioty, oddanego bezsprzecznie swej ojczyźnie, należy przywrócić zbiorowej Pamięci Narodu” . Dziękując na łamach książki dyrektorowi Kaszyckiej szkoły za dużą pomoc w opracowaniu monografii Mączyńskiego, zachęca młode pokolenie Polaków do tego, by bronić prawdy o polskim Lwowie, kończąc słowami :,, Nikt nas w tym nie wyręczy, a jeśli nie my, to kto… 

 

Nadanie imienia szkole

Utworzono dnia 28.03.2018, 19:41

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Banery boczne

Biuletyn Informacji Publicznej